Auspices / Co-operation

HONORARY AUSPICES
   
PARTNERS
Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku
MARIACKA STREET FESTIVAL STRATEGIC PARTNER
     
MEDIA PATRONAGE